GALERIA KLASZTOR

Działalność wydawnicza

+ P A X !

Drodzy Przyjaciele Fundacji! Szanowni Czytelnicy!

W najbliższych dniach mija trzecia rocznica założenia naszej Fundacji, która kontynuuje i rozwija działalność byłej Jednostki Gospodarczej "Ordo et Pax". W ciągu tych trzech lat przede wszystkim kontynuowaliśmy działalność wydawniczą. W ubiegłym roku udało się nam wydać swoiste vademecum dla oblatów naszego klasztoru, czyli napisaną przez o. Ludwika Mycielskiego książkę Świeccy Oblaci Świętego Benedykta, stanowiącą "panoramę" duchowości oblackiej opartej na Regule św. Benedykta. Pierwszy zbiór tekstów dla oblatów benedyktyńskich pt. Vademecum oblata benedyktyńskiego o. Ludwik przygotował już w 1983 roku, będąc jeszcze mnichem tynieckim. W książce opublikowanej niemal 30 lat później, autor dzieli się swoją wiedzą i duchowością, towarzysząc tym, którzy w swoim życiu świeckim chcą wejść na drogę duchowości benedyktyńskiej, albo już nią kroczą.

W tym roku planujemy też wznowienie Dziennika Mnicha w formie e-booka oraz audiobooka. Jest to książka, pisana rzeczywiście w formie dziennika, z czasu spędzonego przez o. Ludwika w szwedzkiej luterańskiej wspólnocie w miejscowości Östanbäck. Dziennik zawiera bardzo ciekawe i aktualne, pomimo upływu już kilku dekad od powrotu do Polski, obserwacje i przeżycia katolickiego mnicha we wspólnocie żyjącej duchowością benedyktyńską. Niemniej ciekawych interakcji i refleksji dostarcza tło ówczesnego szwedzkiego społeczeństwa i Szwedzkiego Kościoła Narodowego.

Innym ważnym wydarzeniem wydawniczym Fundacji jest zapoczątkowana w 2018 r. seria wydawnicza Papież Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Seria ta jest wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze na to dzieło otrzymaliśmy u początku naszej pracy osobiste błogosławieństwo Benedykta XVI, którym dzielimy się przedrukowując skierowany do nas list papieża.

Po drugie, w serii tej chcemy przedstawić możliwie kompletne nauczanie papieża Benedykta XVI zawarte w jego publicznych wystąpieniach. Nauczanie to cechuje niezmiennie odniesienie do Słowa Bożego oraz tajemnic wiary chrześcijańskiej, którą papież stara się przybliżyć słuchającym. Wskazuje na to wyglądający poważnie główny tytuł: Mystagogia Benedicti, który od razu wyjaśniamy podtytule. Papież Benedykt jest mistagogiem, czyli tym, kto jest towarzyszem i przewodnikiem po tajemnicach (mysterion - gr. tajemnica + agogos - gr. towarzysz, przewodnik). Bóg od początku świata, aż po dziś dzień jest obecny we wszechświecie i w życiu każdego przez niezwykłe tajemnice, bo czy nie jest tajemnicą stworzenie świata i człowieka, jego upadek i natychmiastowa zapowiedź Boga, że ostatecznie człowiek zwycięży zło, które spowodowało jego upadek, i wreszcie w-człowieczenie się samego Boga, żeby ta zapowiedź się zrealizowała? Jak to wszystko jest możliwe? Jaki to ma sens? I jakie ma znaczenie dla mnie i każdego z nas? Jeśli ktoś postawi sobie te pytania, papież Benedykt okaże się niezrównanym towarzyszem w rozjaśnianiu, rozumieniu i kontemplowaniu tego wszystkiego, co niesie ze sobą wiara chrześcijanina.

Papież prowadzi swoją myśl konsekwentnie do konkluzji i wymaga, to prawda, od swoich towarzyszy przysłuchiwania się i myślenia, ale obala mit "pancernego teologa". Papież tłumaczy prosto i przystępnie, odkrywa przed słuchaczem nowe kolory i światła tego, co słyszeliśmy już dziesiątki razy. Dlatego teksty papieża Benedykta są nieocenioną pomocą również podczas lectio divina - duchowego czytania Pisma Świętego. Najlepiej przekonać się o tym samemu czytając próbki tekstów:

"Przejmując termin „Adwent”, chrześcijanie chcieli wyrazić szczególny stosunek, jaki łączył ich z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem. On jest Królem, który zechciał nas nawiedzić, przybywając do ubogiej krainy zwanej ziemią, a po swoim zmartwychwstaniu oraz wniebowstąpieniu zapragnął pozostać z nami nadal; tę Jego tajemniczą obecność odczuwamy w zgromadzeniu liturgicznym. Sprawując Eucharystię, głosimy bowiem, że On nie oddalił się od świata, nie pozostawił nas samych, i choć nie możemy Go zobaczyć ani dotknąć, jak dzieje się z rzeczami materialnymi i namacalnymi, to On jest z nami i pośród nas, a wręcz w nas, gdyż może przyciągnąć do siebie i dać udział w swoim życiu każdemu wierzącemu, który otworzy przed Nim serce."

(Z Homilii w I niedzielę Adwentu 2008, Papież Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti, Adwent, s. 35)

 

"Nadeszła chwila, której Izrael oczekiwał od tak wielu stuleci, przez długie mroczne godziny – chwila w pewnym sensie oczekiwana przez całą ludzkość z niejasnym jeszcze przeczuciem, że Bóg się o nas zatroszczy, że wyjdzie z ukrycia, że świat zostanie uzdrowiony i On wszystko odnowi. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo Maryja przygotowywała się w duchu na tę godzinę, z jak wielką miłością jej oczekiwała. Lakoniczne stwierdzenie: «owinęła Go w pieluszki», daje nam pewien obraz świętej radości i cichej gorliwości Jej przygotowań. Miała przygotowane pieluszki, aby należycie przyjąć niemowlę."

(Z Homilii na Pasterce 2007, Papież Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti, Boże Narodzenie, s. 45)

 

"(…) niezwykle wymowny jest ewangeliczny epizod, w którym uboga wdowa wrzuca do skarbca świątyni „wszystko, co miała na swe utrzymanie” (Mk 12,44). Jej mała i niewiele znacząca moneta staje się wiele mówiącym symbolem: ta wdowa daje Bogu nie z tego, co jej zbywa, nie tyle coś, co posiada, lecz to, czym jest – całą siebie.

Ten poruszający epizod jest włączony w opis dni bezpośrednio poprzedzających mękę i śmierć Jezusa, który – jak pisze święty Paweł – stał się ubogi, aby nas swoim ubóstwem ubogacić (por. 2 Kor 8,9); dał za nas całego siebie. Wielki Post, również poprzez praktykę jałmużny, nakłania nas do tego, abyśmy z Niego brali przykład. Od Niego możemy się nauczyć, jak czynić z naszego życia całkowity dar. Poprzez naśladowanie Go stajemy się zdolni i skłonni dać nie tyle trochę z  tego, co posiadamy, lecz nas samych."

(Z Orędzia na Wielki Post 2008, Papież Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti, Wielki Post, s. 45-46)

 

"Jezus jest pszenicznym ziarnem, które obumiera. Obumarłe ziarno pszenicy daje początek wielkiemu rozmnożeniu chleba, które trwa aż do skończenia świata: On jest chlebem życia, zdolnym w przeobfity sposób zaspokoić głód całej ludzkości i dać jej życiodajny pokarm, przedwieczne Słowo Boga, które dla nas stało się ciałem, a także chlebem, poprzez krzyż i zmartwychwstanie. Nad pogrzebem Jezusa jaśnieje tajemnica Eucharystii."

(Z Rozważań Drogi Krzyżowej 2005, Papież Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti, Wielki Tydzień, s. 241)

 

Kolejną cechą sprawiającą, że Mystagogia Benedicti jest serią wyjątkową jest to, że nie jest to wybór, lecz kompletny zbiór wypowiedzi papieża Benedykta XVI. Tak, jak Redakcja Wydawnictw KUL prezentując tzw. wysoką teologię w serii Opera omnia Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, zbiera i publikuje wszystkie rozprawy teologiczne papieża, tak my pragniemy dokonać czegoś podobnego w odniesieniu do jego nauczania wygłaszanego w formie homilii, katechez, przemówień etc., a więc na poziomie dostępnym dla każdego wiernego i to w kontekście, który z założenia jest dla niego najbardziej naturalny, tzn. w kontekście roku liturgicznego, w którym cyklicznie uobecniają się prawdy wiary chrześcijańskiej.

Nasza praca przy wydawaniu serii Mystagogia Benedicti nie ogranicza się jedynie do zgromadzenia i przedruku zbiorów L'Osservatore Romano. Oprócz redakcji dokonujemy takiego układu tekstów, który oddaje chronologię kolejnych okresów roku liturgicznego i zapewnia czytelnikowi łatwy dostęp do tekstu lub tematu, którym jest zainteresowany. Na uwagę zasługuje również publikacja w dotychczasowych tomach już ponad dwudziestu tekstów, które dotychczas nie były dostępne w języku polskim. Również kolejne tomy z pewnością będą zawierać takie nieznane polskiemu czytelnikowi teksty.

Dalsze plany wydawnicze

W tym roku, tuż przed Środą Popielcową, ukazał się 4 tom naszej serii Mystagogia Benedicti - Wielki Post. Oprócz niego dotychczas ukazały się tomy: Adwent, Wielki Tydzień oraz Boże Narodzenie. W przygotowaniu jest tom Epifanii, do którego wstęp zgodził się napisać ks. prof. Waldemar Chrostowski (planowana publikacja jesienią tego roku) oraz tom Wielkanoc i Oktawa Wielkiej Nocy, który wstępem opatrzy ks. prof. Mariusz Rosik (planowana publikacja - początek roku 2021). Chcemy utrzymać rytm wydawania kolejnych tomów: dwa tomy rocznie z nadzieją, że uda się nam doprowadzić do końca nasze małe Opera omnia, to znaczy zgromadzić i opublikować kompletną serię wprowadzającą w tajemnice całego roku liturgicznego.

                                   Biskupów, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, AD 2020

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
32 0.049002885818481